Vilkår og betingelser

Disse støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige, og de lagres derfor uten foregående samtykke.